Join us on Teamspeak: kamts.eu Contact at info@kamts.eu
 

Regulamin

UK English

Cel

Cel tego serwera Teamspeak to umożliwienie dobrej zabawy i współpracy graczom w Knights and Merchants, oraz stworzenie miejsca, w którym użytkownicy mogą nawiązać nić przyjaźni z innymi graczami. Aby osiągnąć ten cel oraz utrzymać porządek na serwerze, wymagamy od użytkowników przestrzegania poniższych zasad. Niepowodzenie w ich przestrzeganiu może skutkować tymczasowym, lub niekiedy nawet dożywotnim wyrzuceniem z serwera.

Niewłaściwe zachowanie

Poniższa lista zawiera, lecz nie wyczerpuje ich, zachowania uważane za niewłaściwe i które nie będą tolerowane. Dokładne określenie powagi wykroczenia pozostaje kwestią administratorów/moderatorów: Nadmierne używanie wulgarnego słownictwa, niesportowe zachowanie, oszukiwanie, nagminne i naumyślne obrażanie innych użytkowników, dyskryminacja z powody rasy, kraju pochodzenia, zdrowia, płci lub religii; oraz inne niewymienione przewinienia.

Szacunek do personelu

Za personel uważa się wszystkich użytkowników którzy otrzymali prawa administratora bądź moderatora, czy to serwera czy kanału. Pozostali użytkownicy są zobowiązani do stosowania się do nadanych przez personel nakazów.

Wysyłanie plików

Wszyscy uzytkownicy są zachęcani do wysyłania map, powtórek, itp. do odpowiednich "archiwów" (specjalnych kanałów na pliki). Pliki niezwiązane z grą Knights and Merchants powinny być wysyłane na kanał Chat Room.

Zarządzanie plikami

Normalni użytkownicy nie mają uprawnień do usuwania wysłanych plików. Wprowadziliśmy tę zasadę w obawie o użytkowników potencjalnie usuwających ważne dane. Jeśli chcesz aby któryś z twoich plików został usunięty, poproś o to członka personelu.

Używanie kanałów, rozmowa i rozgrywka

Kanał Chat Room jest dedykowany rozmowie na dowolne tematy. Pozostałe kanały powinny być używane w trakcie rozgrywki przez przeciwne drużyny, aby utrzymać ich taktykę w sekrecie.

Używanie i tworzenie kanałów

Normalni użytkownicy mogą tworzyć tymczasowe kanały w miarę potrzeby, lecz mogą one zostać usunięte przez personel w dowolnej chwili. Ten przywilej może zostać cofnięty w dowolnej chwili bez ostrzeżenia.

Używanie awatarów

Zachęcamy użytkowników do używania awatarów na serwerze; jednakże używanie obrazów uznawanych za obraźliwe bądź niestosowne nie jest dozwolone.

Używanie serwera, ostrzeżenia oraz bany

IW niefortunnym przypadku niestosownego zachowywania się przez użytkownika, może zostać on ukarany ostrzeżeniem. Ostrzeżenie może zostać nadane jedynie przez administratora, i jedynie po tym gdy przynajmniej dwóch administratorów omówiło nadanie ostrzeżenia. Po otrzymaniu odpowiedniej liczby ostrzeżeń, użytkownik zostaje zbanowany (wyrzucony z serwera). Patrz lista:

  • 3 ostrzeżenia: jednodniowy ban
  • 5 ostrzeżeń: dwutygodniowy ban
  • 6+ ostrzeżeń: los użytkownika zależny od dyskusji i decyzji administratorów

Ostrzeżenia i apelacje

Apelacja ostrzeżenia jest możliwa, jeżeli minimum dwóch administratorów uważa, że apelacja jest stosowna. Użytkownik powinien składać apelację w sposób uprzejmy i odpowiedzialny. Składaj apelację, jeżeli twoje ostrzeżenie ma powyżej roku. Większość takich ostrzeżeń ma szansę zostać rozpatrzonych pozytywnie. Każdy użytkownik może zapytać administratora o liczbę posiadanych ostrzeżeń.